Husbyborgsavloppsgruppsidan

 
 

“Sakta men säkert!”. Så skulle mottot för Husbyborgs Frivilliga Avloppsgrupp kunna lyda.


Här försöker vi sammanfatta och sammanställa hur arbetet fortskrider med att finna en bra lösning på avloppsproblemet för oss som bor i Husbyborg. Planen är f.n. att ordna gemensam anslutning till det kommunala avloppsnätet, och på kuppen frivillig anslutning till det kommunala vattenledningsnätet. Använd länkarna i överkant.

Husbyborgs Frivilliga Avloppsgrupp

Nästa möte: preliminärt 14:e september 2010

hos Jonas